Kontakty Laboratoř EHAKL Laboratoř SIMD Biomechanická laboratoř Czech-Chinese Centre
CENTRUM POKROČILÝCH INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Posláním Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového a strojního inženýrství.

CPIT řeší vědecko-výzkumné a vývojové projekty, úzce spolupracuje s jinými pracovišti VŠB-TUO, dalšími vysokými školami a vědeckými institucemi u nás i v zahraničí. CPIT se svými aktivitami podílí na vzdělávání studentů pregraduálního i postgraduálního studia.

K plnění svých záměrů využívá CPIT VŠB TUO unikátní technologické vybavení laboratoří:

Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu www.simd.cz

Laboratoř SIMD je orientována na studium mechanického chování konstrukcí a konstrukčních částí v provozních podmínkách, analyzuje příčiny vzniku degradačních procesů konstrukčních materiálů, zkoumá jejich mikrostrukturu a navrhuje opatření ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti konstrukcí. V laboratoři se testuje odolnost materiálů proti vzniku křehkého lomu, mechanické únavě, vysokoteplotní nestabilitě a stanovuje se pevnost a houževnatost materiálů a to i při extrémních podmínkách namáhání.

Experimentální hluková a klimatizační laboratoř www.ehakl.cz

Laboratoř EHAKL provádí testování tepelných a chladicích zařízení a konstrukčních částí. K tomu je vybavena klimatizačními komorami s technologií simulace proudění vzduchu, s přesným nastavením teploty a vlhkosti. Výsledkem testů je posouzení funkční stránky výrobku při limitních podmínkách provozu. Akustické charakteristiky konstrukčních částí, jakými jsou akustický tlak nebo akustická intenzita a výkon se stanovují v hlukové polobezodrazové komoře, která je vybavena zvukoměry, měřicími mikrofony a sondou akustické intenzity.

Biomechanická laboratoř www.bmlab.cz

V BMLab se vyvíjejí testovací metody zdravotnických prostředků v definovaných režimech klinických aplikací. Výsledky monitoringu zatěžování lidského organismu se využívají při efektivním navrhování tvarově komplikovaných biomechanických léčebných a rehabilitačních konstrukcí. Využití nových přístupů designu implantátů a fixátorů určených k léčení zlomenin zkracuje dobu léčby a snižuje počet pooperačních komplikací.

Aktuality

Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. se 18.–19.10.2016 zúčastnil konference 13. Global University Network (N.E.W.S)
01610 conference news_Jun Li.pdf
CPIT spolupracuje se světovými firmami
Denik.pdf
CPIT dodává novou technologii firmě Honeywell
Dne 7.6.2016 se v brněnské firmě Honeywell slavnostně přestřihovala páska při otevírání nové bezodrazové komory, kterou jako úplnou dodávku včetně řídicího a zabezpečovacího systému od návrhu až po finální realizaci zajišťoval kolektiv výzkumných a vývojových pracovníků CPIT – EHAKL vedených Ing. Petrem Zamarským ...
Honeywell.pdf
Naklápěcí plošina pro stabilitní testy - účast v soutěži „Nejlepší spolupráce roku 2016“
Sdružení pro zahraniční investice a Americká obchodní komora v ČR vyhlásily již popáté soutěž Nejlepší spolupráce roku. Cílem této soutěže bylo především ocenit úspěšné projekty realizované ve spolupráci výzkumných institucí a firemní sféry a marketingově propagovat dosažené výsledky českých vědecko-výzkumných kapacit v ČR a v zahraničí.
NaklapeciPlosina.pdf
Spolupráce CPIT s Hubei University of Technology, Čína Dne 16. května se uskutečnilo na půdě Hubei University of Technology v čínském Wuhanu slavnostní setkání, na kterém byla podepsána smlouva o řešení schváleného čínského mezinárodního vědecko-výzkumného projektu zaměřeného na podporu výměny zahraničních talentovaných studentů pod názvem The 100 - Talent Programme of Hubei Province, China. Smlouvu o řešení projektu podepsali ředitel Centra pokročilých a inovačních technologií (CPIT) Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., a viceprezident Hubei University of Technology (HBUT) Prof. Lee Dongsheng.
WWW
cesky clanek_HBUT_F_web.pdf
© 2016 tomas.novak@cyty.eu Všechna práva jsou vyhrazená.