Kontakty Laboratoř EHAKL Laboratoř SIMD Biomechanická laboratoř Czech-Chinese Centre
CENTRUM POKROČILÝCH INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Posláním Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového a strojního inženýrství.

CPIT řeší vědecko-výzkumné a vývojové projekty, úzce spolupracuje s jinými pracovišti VŠB-TUO, dalšími vysokými školami a vědeckými institucemi u nás i v zahraničí. CPIT se svými aktivitami podílí na vzdělávání studentů pregraduálního i postgraduálního studia.

K plnění svých záměrů využívá CPIT VŠB TUO unikátní technologické vybavení laboratoří:

Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu www.simd.cz

Laboratoř SIMD je orientována na studium mechanického chování konstrukcí a konstrukčních částí v provozních podmínkách, analyzuje příčiny vzniku degradačních procesů konstrukčních materiálů, zkoumá jejich mikrostrukturu a navrhuje opatření ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti konstrukcí. V laboratoři se testuje odolnost materiálů proti vzniku křehkého lomu, mechanické únavě, vysokoteplotní nestabilitě a stanovuje se pevnost a houževnatost materiálů a to i při extrémních podmínkách namáhání.

Experimentální hluková a klimatizační laboratoř www.ehakl.cz

Laboratoř EHAKL provádí testování tepelných a chladicích zařízení a konstrukčních částí. K tomu je vybavena klimatizačními komorami s technologií simulace proudění vzduchu, s přesným nastavením teploty a vlhkosti. Výsledkem testů je posouzení funkční stránky výrobku při limitních podmínkách provozu. Akustické charakteristiky konstrukčních částí, jakými jsou akustický tlak nebo akustická intenzita a výkon se stanovují v hlukové polobezodrazové komoře, která je vybavena zvukoměry, měřicími mikrofony a sondou akustické intenzity.

Biomechanická laboratoř www.bmlab.cz

V BMLab se vyvíjejí testovací metody zdravotnických prostředků v definovaných režimech klinických aplikací. Výsledky monitoringu zatěžování lidského organismu se využívají při efektivním navrhování tvarově komplikovaných biomechanických léčebných a rehabilitačních konstrukcí. Využití nových přístupů designu implantátů a fixátorů určených k léčení zlomenin zkracuje dobu léčby a snižuje počet pooperačních komplikací.

Aktuality

Poděkování Moravskoslezskému kraji za poskytnutí podpory
Poděkování Moravskoslezskému kraji za poskytnutí podpory ve výši 198 900 Kč v rámci Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 2. výzva, na projekt v rámci OP VVV PAV ITI "Predikce poškození konstrukčních materiálů".
Tiskova ZPRAVA.pdf
A Call for Research Proposal in the Field of Iron and Steel Technology

The Centre for Advanced and Innovative Technologies at VŠB-Technical University of Ostrava (CAIT) in cooperation with Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in Japan (NSSMC) launches a call for research proposal in the field of iron and steel technology.

The aim of this competition is to bring to the life new ideas in the field of iron and steel producing technology, which saves energy resources and raw materials, the environment and improve the quality of production. The final winner will receive a cooperative research contract for 1–2 years with NSSMC, which expenses will be supported by NSSMC. The expense of a cooperative research, including a basic contract fee will be between 10,000 and 100,000 USD.

Either individuals or research teams can submit applications by February 28, 2017, which is the deadline for the first round (Phase I.) of the competition. Application is sent in English via e-mail: daniela.vedrova@vsb.cz Please pay attention to the application guide. The applications that comply with conditions and requirements of the competition, which are specified in the application guide, can be only evaluated.

Detailed information about the competition please find in the attached document “Application Guide”.
Application Guide.pdf
Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. se 18.–19.10.2016 zúčastnil konference 13. Global University Network (N.E.W.S)
01610 conference news_Jun Li.pdf
CPIT spolupracuje se světovými firmami
Denik.pdf
CPIT dodává novou technologii firmě Honeywell
Dne 7.6.2016 se v brněnské firmě Honeywell slavnostně přestřihovala páska při otevírání nové bezodrazové komory, kterou jako úplnou dodávku včetně řídicího a zabezpečovacího systému od návrhu až po finální realizaci zajišťoval kolektiv výzkumných a vývojových pracovníků CPIT – EHAKL vedených Ing. Petrem Zamarským ...
Honeywell.pdf
Naklápěcí plošina pro stabilitní testy - účast v soutěži „Nejlepší spolupráce roku 2016“
Sdružení pro zahraniční investice a Americká obchodní komora v ČR vyhlásily již popáté soutěž Nejlepší spolupráce roku. Cílem této soutěže bylo především ocenit úspěšné projekty realizované ve spolupráci výzkumných institucí a firemní sféry a marketingově propagovat dosažené výsledky českých vědecko-výzkumných kapacit v ČR a v zahraničí.
NaklapeciPlosina.pdf
Spolupráce CPIT s Hubei University of Technology, Čína Dne 16. května se uskutečnilo na půdě Hubei University of Technology v čínském Wuhanu slavnostní setkání, na kterém byla podepsána smlouva o řešení schváleného čínského mezinárodního vědecko-výzkumného projektu zaměřeného na podporu výměny zahraničních talentovaných studentů pod názvem The 100 - Talent Programme of Hubei Province, China. Smlouvu o řešení projektu podepsali ředitel Centra pokročilých a inovačních technologií (CPIT) Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., a viceprezident Hubei University of Technology (HBUT) Prof. Lee Dongsheng.
WWW
cesky clanek_HBUT_F_web.pdf
 • DODACÍ ADRESA
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, útvar 9330
 • Studentská 19/6203
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • FAKTURAČNÍ ADRESA
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • 17.listopadu 15/2172
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • IČO: 61989100
 • DIČ: CZ61989100
 • Československá obchodní banka, a.s., 100954151/0300
 • Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu
 • Ing. Vratislav Mareš
 • Výzkumný pracovník
 • +420 597 329 407
 • vratislav.mares@vsb.cz
 • Lukáš Horsák
 • Technik
 • +420 597 329 360
 • +420 597 329 394
 • lukas.horsak@vsb.cz
 • Experimentální hluková a klimatizační laboratoř
 • Ing. Petr Zamarský
 • Vedoucí laboratoři
 • +420 597 324 303
 • petr.zamarsky@vsb.cz
 • Ing. Michal Weisz
 • Akustik
 • +420 597 324 312
 • michal.weisz@vsb.cz
 • Biomechanická laboratoř
 • Ing. Luboš Žilka
 • Technický ředitel
 • MEDIN a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě
 • +420 566 684 265
 • lubos.zilka​@medin.cz
 • prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
 • Katedra mechanické technologie, VŠB-TU Ostrava, FS
 • +420 597 323 315
 • stanislav.rusz@vsb.cz
 • doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
 • Katedra aplikované mechaniky, VŠB-TU Ostrava, FS
 • +420 597 323 495
 • karel.frydrysek@vsb.cz
 • doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
 • přednosta Traumatologického centra FN Ostrava
 • +420 597 375 002
 • Doc. Dr. Ing. Monika Losertová
 • Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace
 • +420 597 325 473
© 2016 tomas.novak@cyty.eu Všechna práva jsou vyhrazená.